Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi ile öğrencilerimize uluslararası deniz hukuku hakkında genel bir bilgi vermek, bu alanda ortaya çıkan sorunlar ve uyuşmazlıklar ile ilgili olarak farkındalık yaratmak ve Türkiye’nin uluslararası deniz hukuku alanındaki yerini belirlemek amaçlanmaktadır.

Deniz ticareti hukuku ile uluslararası deniz kamu hukuku giderek etkileşim içine girmekte ve her iki hukuk disiplinini ilgilerindiren meseleler artmaktadır. Bu yeni gelişmelere bağlı olarak uluslararası deniz kamu hukukunun ve deniz ticareti hukukunun birlikte incelenmesi gerektiği ifade edilebilir. Bu çerçevede Programın amaçlarından biri de uluslararası deniz kamu hukuku ile deniz ticareti hukukunun kesiştiği ve etkileşim içinde olduğu noktaları belirleyerek bu konulardaki gelişmeleri aktarmaktır.

Program ile katılımcılarımız farklı milletlerden alanında uzman hukukçular ile tanışma fırsatı yakalamakta ve kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadır.

Programın ilk haftasında deniz alanları hakkında genel bilgi verilmektedir. Bu kapsamda iç sulara ilişkin hukuki rejim, limanlar ve liman devleti yönetimi, kara suları ve zararsız geçiş hakkı, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, balıkçılık, uluslararası boğazlar ve transit geçiş rejimi, açık denizler, korsanlık, deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesi, denize kıyısı olmayan devletlere ilişkin hukuki rejim, acil durumdaki gemiler ve klas kuruluşlarının denizcilikteki rolü gibi konular anlatılmaktadır.

Programın ikinci haftasında ise hem Deniz Ticareti Hukuku hem de Uluslararası Deniz Hukuku'na ilişkin olarak ortaya çıkan güncel konular ele alınmaktadır. Bu kapsamda; deniz çevresinin korunması, deniz hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yolları gibi konular incelenmektedir. Ayrıca deniz ticareti hukukunun alanına giren donatanın sorumluluğu ve sorumluluğunun sınırlandırılması, deniz alacakları ve gemilerin ihtiyati haczi, deniz ticaretindeki uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümü konuları işlenecektir.

Derslerin yüzde seksenine katılım şartıyla katılım belgesi verilecektir.