• darkblurbg

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayacak olan Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi, uluslararası mahkemelerde görevli hakimler, uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenler ve uygulamacıları, katılımcılarla bir araya getirerek Deniz Hukuku ile ilgili temel konular hakkında eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Temel konular hakkındaki derslerin yanında, programın belli dersleri o yıl için seçilen özel bir konuya özgülenerek, deniz hukukuna ilişkin güncel sorunlar hakkında bilinç ve bilginin arttırılması hedeflenmektedir. Programda verilen dersler, ilgili alan üzerinde ihtisas sahibi uzmanlar tarafından İngilizce olarak anlatılmaktadır.

Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi, kâr amacı gütmeyen, farklı uluslardan katılımcıları bir araya getirerek küresel çapta deniz alanlarıyla ilgili hukuki sorunların ele alındığı ve böylece siyasi ve iktisadi sorunların çözümü için gerekli insan ve bilgi kaynağına katkı yapmayı amaçlayan bir programdır.