Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi 23 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlendi. Uluslararası Deniz Hukuku alanına ilgili duyan avukatlar, akademisyenler, hukuk fakültesi öğrencileri  ve farklı sektörlerden uygulamacıları İstanbul’da bir araya getiren Akademi’ye 61 kişi katıldı. 

Katılımcıların yanında uygulamayla ilgili davetlilerin de bulunduğu Akademi’nin açılış dersi, Uluslararası Adalet Divanı Hukuk Sekreteri Prof. Dr. Maurice Kamga tarafından The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: Historical Background and Main Issues At Stake (Deniz Hukuku Üzerine Üçüncü Birleşmiş Milletler Konferansı: Tarihsel Gelişim ve Gündemdeki Ana Mevzular) Konusunda verildi. Akademide tamamen İngilizce verilen dersler kapsamında; deniz alanları ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, deniz çevresinin korunması, su altı kültürel eserlerinin korunması, deniz haydutluğu, terörizm, denizde insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, su altı kabloları ve boru hatları, denize kıyısı olmayan ülkeler, uyuşmazlıkların çözümü ve Uluslararası Deniz Mahkemesi İçtihatları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Dersler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi yargıcı ve eski başkanı Sayın Jose Luis Jesus, Uluslararası Adalet Divanı Hukuk Sekreteri Prof. Dr. Maurice Kamga, Milano-Bicocca Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tullio Scovazzi, Brüksel Vrije Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erik Franckx, Birleşmiş Milletler Dünya Denizcilik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Max Mejia, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi Hukuk Müşavirlerinden Dr. Louis Savadogo, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Maria Gavouneli, Paris Barosu Avukatlarından Dr. Virginie Tassin Campanella, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Deniz Tekin Apaydın ve Kadir Has Üniversitesi  Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Aslıhan Erbaş Açıkel tarafından verilmiştir. 

Teorik ders anlatımı yanında eğitim etkinliklerine de yer verilen Akademi’de İstinye’de bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Güven Korveti’ne ziyaretlerde bulunulmuştur. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri tarafından Türk Boğazları hakkında bilgi verilmiş ve Boğazlar’daki geçiş düzeninin nasıl sağlandığı anlatılmış ve uygulaması gösterilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı nezdinde gerçekleştirilen ziyarette ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın organizasyonu ve onların görevli ve yetkili olduğu konular hakkında bilgi verilmiş ve denizlerde yaşanan düzensiz göç hakkında sunum yapılmıştır.

Akademi’de verilen toplam 42 saatlik dersin yüzde seksenine katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilmiştir. Önümüzdeki sene tekrar yapılması planlanan Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi yurt içi ve yurt dışından konuya ilgi duyan katılımcılara açık olacaktır.